Nieuws

Bestuurders en religieus erfgoed

29-03-2018

Bestuurders zetten in op religieus erfgoed!

Terugkijkend blijkt de maand maart een gedenkwaardige maand voor de toekomst van kerken en kloosters. Op 12 maart jl. namelijk maakte de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) haar inzet bekend op cultuur. Religieus erfgoed is hierin een belangrijk onderwerp. In deze nieuwsbrief een uitgebreid artikel over de voorlopige plannen en een eerste verdeling van de middelen voor zover nu bekend. Eind april krijgen we hopelijk meer te horen.

Een dikke week later waren er de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partijen bleken hier als grote winnaars uit de bus te komen. De vraag is of het religieus erfgoed hierdoor evenzeer een dienst bewezen wordt. Biedt verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap, waar lokale partijen zo prat op gaan, een automatische garantie op behoud van religieus erfgoed?

Neem nu Son, van Son en Breugel. Hier heeft de lokale partij gewonnen die voor het behoud was van een kerk die op de nominatie stond gesloopt te worden. Alles is uit de kast gehaald om het finale oordeel voor het kerkgebouw over de verkiezingen heen te tillen. Tot en met het argument dat vleermuizen hun habitat zouden verliezen bij sloop van de kerk. De lokale partij Dorpsvisie maakte het behoud van de kerk dan ook inzet van die verkiezingen. En won.

De partij die de kerk wilde slopen was echter ook een lokale partij. De partij Dorpsbelang verloor daarmee twee zetels. In Son lijkt de discussie over het behoud of sloop van de kerk de gemeenschap verdeeld te hebben achtergelaten. En dat is bijzonder spijtig want wie de discussies op internet leest treft over en weer veel bitterheid en onbegrip aan. Hopelijk heeft het nieuwe college hier goed oog voor. En anders ligt er wellicht een kans voor de bisschop om wonden te helen. Het bisdom heeft zich namelijk publiekelijk nog niet in dit debat gemengd.

Tegelijkertijd is Son daarmee een sprekend voorbeeld van hoe diep het religieus erfgoed in de harten van veel mensen zit. Ook al gaat men zelf niet meer ter kerke, de kerken en kloosters maken voor veel mensen onderdeel uit van hun DNA. Van alle erfgoed dat er is, bijvoorbeeld boerderijen, kastelen of industrieel erfgoed, blijkt religieus erfgoed vaak de meeste emoties los te maken. Het is ook daarom dat de minister van OCW in 2019 geld vrij maakt om tijdig, op lokaal niveau kerkenvisies op te stellen. Daarbij kunnen in gezamenlijkheid belangen, waarden, opties en alternatieven worden afgewogen. Een zaak die alle partijen aangaat.

De kerkeigenaren, de gemeente, de erfgoeddeskundigen en niet in het minst: de burgers. Zodat er uiteindelijk keuzes gemaakt worden die breed in de gemeenschap gedragen worden. Want kerkgebouwen zou je van oudsher kunnen zien als symbolen van verbondenheid en liefde. Dat zijn waarden waar zij voor staan. En het samen nadenken over de toekomst van deze symbolische gebouwen zou opnieuw moeten kunnen leiden tot onderlinge verbondenheid. Laten we daarom hopen dat plaatselijke partijen de uitgestoken hand van de minister aangrijpen. Met lokale verbinding als inzet.

Frank Strolenberg
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Lees meerKerkenbeurs 2018

20-03-2018

Kerkenbeurs, 6 en 7 april, Breda grote Kerk

Naast de inmiddels gebruikelijke Kerkenbeurs Noord-Nederland organiseert Helderblauw in het voorjaar van 2018 ook een Kerkenbeurs in Zuid-Nederland. Deze regionale editie zal worden georganiseerd in de Grote Kerk in Breda op 6 en 7 april.

Met deze nieuwe regionale editie komt de organisatie tegemoet aan de wens van een grote groep exposanten die een kerkenbeurs wenste in het zuiden van het land. Kerkenbeurs directeur Marco van de Wetering licht toe: "Aanvankelijk hadden wij enige aarzeling bij deze editie in het zuiden. Niet omdat wij denken dat er geen belangstelling is, dat is wel in orde. Wat ons tot voorkort nog enigszins in de weg zat, was de beurs Kerk & Monument die tweemaal in Goes is georganiseerd. Daarover waren exposanten zeer ontevreden. Die beurs is destijds door een ander bedrijf georganiseerd, op een verkeerde locatie, op het verkeerde moment. Bovendien bleek de promotie zéér ondermaats. Die beurs is gestopt waarna wij de beurstitel hebben gekocht."

De keuze voor Breda laat zich eenvoudig verklaren. Volgens Van de Wetering (zelf Zeeuw), hebben Zeeuwen geen enkel probleem met rijden naar Breda. "Een Zeeuw is gewend naar Breda, Dordrecht en Rotterdam te rijden. Bovendien is Breda vanuit de rest van Noord-Brabant, vanuit Limburg en grote delen van Vlaanderen goed bereikbaar."

Behalve een gevarieerd aanbod van exposanten, zal ook in Breda een zeer actueel en sterk programma van presentaties, workshops en een seminar worden georganiseerd.

Onze bron en voor meer informatie: www.kerkenbeurs.nl

Tot ziens!


Lees meerFraai filmpje!

20-03-2018

Heeft u even tijd voor een fraai filmpje over een beroemde kerktoren in Nederland?

https://www.youtube.com/watch?v=-UBGU-Rh-ZQ

Knip-en-plak de bovenstaande regel in uw browser.

Met dank aan de maker.

Veel plezier!


Lees meerPráchtig kerkgebouw getaxeerd

20-03-2018

We mochten recent een fraaie kerk taxeren te Leidschendam! Wat een markant gebouw met mooie details.


Lees meer© 2015 Kerkmakelaarsnederland.     Disclaimer    Algemene voorwaarden nvm kerkmakelaars