Voor wie

Kerkinstelling

U kunt als kerkinstelling-/kerkbestuur te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. We leven immers in tijden waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen: groei of krimp van uw gemeente, vergrijzing. Samenwerken met andere kerkgenootschappen. Veranderende wensen en gewoonten van de kerkleden. Teruglopende inkomsten.

Samenwerken

U kunt gedachten hebben over samenwerking met een ander kerkinstituut. Of u zoekt een huurder van ruimten binnen het kerkgebouw, bijvoorbeeld buiten de zondagen. Kerkmakelaars Nederland heeft vele contacten. Mogen wij voor u op zoek naar een partij?

Verkopen

Vaak is verkoop van een kerkgebouw of klooster de enige oplossing voor een situatie waarmee men te maken kan krijgen. Laat ons op gepaste wijze uw belangen behartigen. En voorkom leegstand en verpaupering. Dus, mét of zonder moderne middelen, op zoek naar een waardige nieuwe bestemming c.q. eigenaar!


Kijk rustig rond op de site. Heeft u vragen? Bel of mail gerust met Kerkmakelaars Nederland.


Bel of e-mail vrijblijvend voor meer informatie.

Hoeveel is ?   Verzenden
afbeelding

© 2015 Kerkmakelaarsnederland.     Disclaimer    Algemene voorwaarden nvm kerkmakelaars